O nás

Kto sme

Súbor, ktorý sa profesionálne zaoberá interpretáciou skladieb z obdobia stredoveku, najmä renesancie na kópiách historických nástrojov.

Projekt

Náš projekt umožňuje verejnosti počuť hudobné pamiatky, ktoré doposiaľ ešte nezazneli a to nielen v historickom prostredí.

Genius loci

Genius loci – tento všezmyslový zážitok sa nepodarí navodiť inými hudobnými produkciami. Historické priestory z gotiky a renesancie potrebujú adekvátne zvuky a kompozície.

Hudobné umenie gotiky a renesancie, ktoré chce súbor Cornamusica priblížiť poslucháčom, je plné paradoxov.

Slovenskí odborníci sa tomuto umeniu vyhýbajú. Hudobné umenie gotiky a renesancie sa u nás nedali a nedajú študovať.
Hudobné kompozície z obdobia gotiky a renesancie sa označujú za strnulé, príliš jednoduché až primitívne, napriek tomu, že sa jedná o hudbu intelektuálnej elity z univerzít a šľachtických dvorov. Dychové nástroje, na ktorých hru sa náš súbor zameriava sú dnešnými hráčmi označované za surové, falošné a nedokonalé, napriek tomu, že na nich hrávali excelentní umelci – artisti združení v špeciálnych hudobných cechoch.Tieto súbory svoje umenie vnútri cechu rozvíjali a navonok tajili. Takže ani dnes sa na Slovensku takéto nástroje nevyrábajú, ani nie sú v múzeách, ani na ne okrem nášho súboru nikto nehrá.

Hudobné pamiatky, ktoré sa majú zreštaurovať potrebujú práve takéto nástroje a takýchto umelcov – multiinštrumentalistov.

Zreštaurovať, znamená priviesť hudbu do pôvodného stavu. V našom prípade je to množstvo hudobných nástrojov a zvládnutie viacerých hráčskych techník, ktoré sa už stáročia nepoužívajú a nedajú sa inde využiť. Vyžaduje si to veľa času, financií, duševných a fyzických síl. Po desaťročiach intenzívnej práce sa nám podarilo zrevitalizovať inštrumenty, ktoré hrali na kráľovských dvoroch. V súčasnosti sa tieto nástroje nachádzajú v múzeách vo Viedni, Prahe a Berlíne. Pomocou týchto nástrojov už hráme hudbu historickú, nie starú a vážnu. Dobre zreštaurovaná hudba nenudí a neuspáva. Zážitok z takéhoto vystúpenia posúva hranice poznania.

Hudobné pamiatky, ktoré sa majú zreštaurovať potrebujú práve takéto nástroje a takýchto umelcov – multiinštrumentalistov.

Dramaturgiu koncertov orientujeme z veľkej časti na domáce zdroje alebo na kompozície, ktoré pochádzajú z Čiech, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Mnohé diela zaznejú v slávnostnom obsadení po stáročiach po prvý raz. Náš súbor má dlhoročné skúsenosti s dobovou interpretáciou historických skladieb. Všetci členovia súboru sú profesionálni hudobníci a pedagógovia, ktorí garantujú vysokú úroveň.

Juraj Korec

Juraj Korec je umeleckým vedúcim súboru.

Historickej hudbe sa venuje už viac ako 30 rokov a počas svojej intenzívnej práce sa mu podarilo uskutočniť viacero pozoruhodných objavov. Jeho získané vedomosti nemajú iba teoretickú úroveň ale sú využiteľné najmä v interpretačnej praxi.

Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, kde vyštudoval hru na fagote. Po skončení štúdia sa začal venovať hre na historické drevené dychové nástroje. V roku 2003 získal koncertný diplom na Hochschule fur Musik v Lipsku. Juraj Korec je multiinštrumentalista, pedagóg a bádateľ v stavbe historických nástrojov. V posledných rokoch zrekonštruoval viacero typov renesančných dychových nástrojov. Niektoré poznatky  má už aj patentované. Vo svojej bohatej interpretačnej praxi hral hudbu všetkých historických období. Pôsobil ako sólista a komorný hráč v mnohých európskych krajinách a rovnako bol členom viacerých renomovaných súborov doma aj v zahraničí, s ktorými nahral mnoho nahrávok.

Juraj Mitošinka

 

  • hráč na renesančný trombón
 
 

Svoje prvé hudobné začiatky absolvoval pod vedením prof. Karola Sviteka, u ktorého neskôr v r. 1984 – 1990 študoval na Konzervatóriu v Bratislave, kde získal titul „Najlepší absolvent roka v dychovom odbore“.

V rokoch 1988 – 1989 sa ako jeden z mála slovenských dychárov stal členom medzinárodného mládežníckeho orchestra „GUSTAV MAHLER JUGEND ORCHESTER“ pod vedením dirigenta Claudia Abbada.
S orchestrom absolvoval množstvo koncertov po celej Európe a pracoval pod odborným vedením svetoznámych trombónových pedagógov a sólistov.

V r. 1989 pôsobil v orchestri Slovenského Národného Divadla, a v tom istom roku sa stal študentom VŠMU v Bratislave v triede Doc.Jozefa Gašparoviča.
Od r. 1989 je členom SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE v Bratislave ,s ktorou absolvoval stovky domácich a zahraničných vystúpení. V rokoch 1990-1995 v nej pôsobil ako prvý trombonista.
Ako sólista premiéroval s orchestrom niekoľko diel napr.:
  • Robert Rudolf: Koncert pre trombón, trúbku a marimbu,
  • Jan Koetsier:Concertino pre 4 trombóny a orchester
  • Launy Grondahl: Concerto for trombone.
Hrá na altovom, tenorovom a basovom trombóne ako aj na kópii historického nástroja (sackbutt) a interpretuje hudbu všetkých štýlových období od baroka až po hudbu 20.storočia, avantgardu a jazz.
V júni 2003 úspešne ukončil postgraduálne doktorandské štúdium (ArtD) na VŠMU v Bratislave. Od roku 2008 pôsobí aj ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave.

Agnesa Ferienčíková

 
  •  hráč na spinet
 
 
Vzdelanie…

1973 – 1979 Konzervatórium v Bratislave, hra na klavíri (Eva Pappová) a čembale (Róbert Grác)
1992 – 1995 Akademie staré hudby Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, čembalo a basso continuo (Shalev Ad-El) – bakalárske štúdium
1995 – 1997 Akademie für alte Musik v Drážďanoch (John Toll – vedúci oddelenia starej hudby na Kráľovskej Akadémii v Londýne)
1993 a 1997 Študijné pobyty v Angoulême – Francúzsko (Pascal Dubreuil)
2009 – 2011 Magisterské štúdium na VŠMU v Bratislave, študijný odbor : Teória hudobného umenia
2009 – 2011 Doplňujúce pedagogické štúdium v odbore Hudobné umenie

Umelecká činnosť…

spolupráca so SND v operách Händel – Alcina, Haydn – Opustený ostrov (dir. Andrew Parrott, Jaroslav Kyzlink)

účinkovanie na viacerých domácich a zahraničných podujatiach: (Francúzsko, Portugalsko, Luxemburg, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, a festivaloch: Galantní slavnosti, Brno, Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov, Dni starej hudby Bratislava, Musica sacra Nitra…)

Členka súborov starej hudby…

Miméza, Music for a while, Amaranth ensemble spolupráca s divadlom LUDUS v spevohre režiséra Kamila Žišku, Tvoj Ľudevít

Ivan Čermák

 
  •  hráč na lutnu a gitaru
 
 

Skladateľ, hráč na klávesové nástroje, gitaru a lutnu. Vo svojej tvorbe sa venuje komponovaniu filmovej a reklamnej hudby. Veľkou časťou jeho kompozícii sú aj šansóny, ktoré hráva so svojou manželkou Alenou Čermákovou. Nezanedbateľná je aj jeho tvorba pre deti a úpravy skladieb dávnych historických období.
Ivan Čermák sa profesionálne venuje aj hudobnému nahrávaniu ako technik a ako režisér.

Nikola Ovčarovičová

 
  • hráč na sopránový šalmaj, dulcian, gemshorn a zobcovú flautu

 

Absolvovala štúdium v hre na fagot na Konzervatóriu v Bratislave (2008-2014) pod vedením Mgr.art Josefa Rottera a štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako poslucháčka triedy doc. Romana Mešinu (2014-2019).

Absolvovala viaceré domáce ale aj zahraničné interpretačné kurzy pod vedením významných interpretov ako Milan Turkovič, Sergio Azzolini, Pascal Gallois alebo Václav Vonášek. Ako člen orchestra vystúpila na viacerých ročníkoch festivalu súčasnej hudby Orfeus a Asynchrónie.

V súčasnej dobe sa venuje interpretácii komornej hudby. Je členkou dychového kvinteta Harmonia nova, ktoré získalo 2.miesto v Súťaži študentov konzervatórií v komornej hre. Rovnako pôsobí aj v dychovom triu Trio Clasicco, s ktorým účinkovala na 24. Topoľčianskej hudobnej jari (2018). S dychovým triom, ako premiéru uviedli skladateľovi Ľubošovi Bernáthovi, skladbu Štyri prelúdia v starom štýle pre hoboj, klarinet in B a fagot (2017).

Od roku 2012 sa venuje hre na šalmaj, dulcian, gemshorn a zobcovú flautu v súbore Corna musica.